Reixetes

Reixetes
Ventilació, desguàs, protecció visual, forns...